kciuk w góre

Zakład Emerytalno-Rentowy MSW

Administrator Bezpieczeństwa Informacji

“ W trakcie realizacji szkolenia Pan mec. Wezgraj wykazał się umiejętnościami panowania nad dużą i wymagającą grupą uczestników, przekazywania wiedzy w sposób bardzo ciekawy i obrazowy oraz otwartą postawą na liczne pytania ze strony uczestników. Pan Jakub Wezgraj stworzył również pozytywną atmosferę w tracie szkolenia co świadczy o jego profesjonalizmie. ”