kciuk w góre

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie

Dyrektor Oddziału

“ Jako zlecający, jesteśmy w pełni usatysfakcjonowani poziomem merytorycznym świadczonej przez Pana Jakub Wezgraja usługi szkoleniowej. Prowadzący wykazał doskonałą znajomość tematu oraz nieszablonowe podejście do realizacji usługi angażują uczestników do aktywnego w nim udziału. Zaprezentował wysoki poziom profesjonalizmu i bogatą wiedzę merytoryczną, popartą zarówno wiedzą teoretyczną jak i praktyczną, którą w profesjonalny i ciekawy sposób przekazał uczestnikom, przenosząc ją na grunt działalności Oddziału GDDKiA w Krakowie.”