kciuk w góre

Tomorrow Sp. z o.o. (projekt dla branży bankowej)

Dyrektor Sprzedaży i Marketingu

“Pragniemy podkreślić, że propozycje przedstawiane przez Mec. Wezgraja odnośnie samego programu szkolenia jak i poszczególnych treści zostały bardzo wysoko ocenione przez naszego klienta. Poszczególne elementy materiału szkoleniowego wiernie odzwierciedlały charakterystykę branży bankowej oraz występujące w niej problemy związane z ochroną danych osobowych. Materiały zostały również opracowane w sposób przejrzysty i zrozumiały dla potencjalnego odbiorcy”