[BEZPŁATNIE] Naruszenia ochrony danych osobowych – jak radzić sobie z nimi w praktyce?

 • Szkolenie online - Platforma ODOeksperta
 • 21 maja 2021
 • 10:00 do 12:30

Contact event manager

1 2 3 4

Zarezerwuj swoje bilety

Dziękujemy za rejestrację

[BEZPŁATNIE] Naruszenia ochrony danych osobowych – jak radzić sobie z nimi w praktyce?

Szkolenie online - Platforma ODOeksperta

10:00 do 12:30
21 maja 2021

000000

[BEZPŁATNIE] Naruszenia ochrony danych osobowych – jak radzić sobie z nimi w praktyce?

Szkolenie online - Platforma ODOeksperta

10:00 do 12:30
21 maja 2021

Drukuj

Zgłoś chęć udziału w bezpłatnym szkoleniu za pomocą formularza kontaktowego
  Program szkolenia

  • Naruszenia ochrony danych – czym są na gruncie RODO, jakie znamy ich przykłady?
  • Incydenty bezpieczeństwa, a naruszenie ochrony danych osobowych – czyli o „skutkowym” charakterze naruszeń
  • Rodzaje naruszeń ochrony danych ze względu na możliwy ich skutek:
   • naruszenie poufności danych osobowych,
   • naruszenie integralności danych osobowych,
   • naruszenie dostępności przetwarzanych danych osobowych
  • Rozpatrywanie naruszeń ochrony danych i przeciwdziałanie ich skutkom jako element wcześniej przeprowadzonej analizy ryzyka
  • Stwierdzanie wystąpienia naruszenia oraz okoliczności z nim związanych
  • Ocena naruszeń ze względu na skalę naruszenia i jego wpływ na prawa i wolności osób fizycznych
  • Wyciąganie wniosków i planowanie działań naprawczych (wprowadzanie środków minimalizujących skutki naruszeń oraz występowania ich w przyszłości)
  • Osoby odpowiedzialne za zgłaszanie naruszeń oraz ich rozpatrywanie i podejmowanie dalszych decyzji (rola IOD, zasady budowania zespołów „kryzysowych”, obowiązki pozostałych pracowników związane z udziałem w czynnościach wyjaśniających)
  • Dodatkowe wymagania RODO w zakresie reagowania na naruszenia ochrony danych
   • obowiązek monitorowania i dokumentowania stwierdzonych naruszeń
   • wymóg zawiadamiania Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych o stwierdzonym naruszeniu
   • zasady zawiadamiania osób fizycznych o stwierdzonym naruszeniu ochrony danych
  • Metodologie i wytyczne związane z ustalaniem krytyczności naruszenia ochrony danych i jego wpływu na sytuację podmiotów danych
  • Dokumentowanie podjętych czynności związanych z naruszeniami
   • Procedura reagowania na naruszenia ochrony danych – co powinna zawierać?
    Jak powinna być skonstruowana?
   • wewnętrzny rejestr naruszeń – w jaki sposób warto go prowadzić?
   • dokumentacja związana z ustaleniami w zakresie przyczyn, przebiegu, skali oraz skutku naruszenia
   • sprawozdanie z oceny naruszenia – w jakich przypadkach warto je opracować i co powinno zawierać?

  Korzyści z udziału w szkoleniu

  • Po szkoleniu otrzymasz prezentację ze szkolenia
  • Omówienie jednego z najtrudniejszych wymogów prawnych RODO – wymaganego sposobu reagowania na naruszenia ochrony danych
  • Przedstawienie propozycji rozwiązań dotyczących systemu reagowania na naruszenia ochrony danych, które można wdrożyć w swojej organizacji
  • Przejście krok po kroku procesu monitorowania, a następnie reagowania na stwierdzone naruszenia ochrony danych osobowych
  • Możliwość konsultacji podczas zajęć z ekspertem prawnym, który do tej pory wspierał organizacje różnych branż w ponad 200 przypadkach naruszeń ochrony danych

  Prowadzący szkolenie:

  Mec. Jakub Wezgraj, radca prawny, właściciel kancelarii ODOekspert

  Termin i forma szkolenia

  Data: 21 maja 2021 r.
  Godzina: 10.00 – 12.30

  Forma szkolenia:
  Szkolenie online – zaproszenie wraz z instrukcją logowania otrzymasz na swój adres e-mail na kilka dni przed terminem szkolenia

  Zobacz artykuły poświęcone tej tematyce

  1. Kontrole Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – nowy praktyczny poradnik dostępny na naszej stronie!

  Kalendarz wydarzeń

  maj2024
  Show events from
  do
  Sorry, but we did not found any event to show here.