Metodyka Pracy IOD’a – Audyt podmiotów przetwarzających (processorów). Możliwa rola IOD’a w audycie podmiotów przetwarzających.

Kursy dla IODSzkolenia online

Informacje o wydarzeniu

 • Szkolenie online - Platforma ODOeksperta
 • 7 grudnia 2022
 • 10:30 do 13:30

Contact event manager

1 2 3 4

Szczegóły dotyczące biletów

 • 69zł Bilety w cenie regularnej 34 pozostało
Niestety, wydarzenie już się odbyło

Zarezerwuj swoje bilety

Wybierz bilety
Bilety w cenie regularnej
34
69zł
Dozwolona jest jednorazowa rejestracja tego biletu
0zł
zł0
DANE DO PRZELEWU Kancelaria ODOekspert, Nazwa banku: Santander Bank Polska S.A., numer konta: 93191010482754867250660001
Wróć do szczegółów
Dziękujemy za rejestrację

Metodyka Pracy IOD’a – Audyt podmiotów przetwarzających (processorów). Możliwa rola IOD’a w audycie podmiotów przetwarzających.

Szkolenie online - Platforma ODOeksperta

10:30 do 13:30
7 grudnia 2022

000000

Metodyka Pracy IOD’a – Audyt podmiotów przetwarzających (processorów). Możliwa rola IOD’a w audycie podmiotów przetwarzających.

Szkolenie online - Platforma ODOeksperta

10:30 do 13:30
7 grudnia 2022

Drukuj

Program szkolenia

 • Obowiązki administratorów danych w zakresie sprawowania nadzoru nad podmiotami przetwarzającymi w świetle art. 28 RODO oraz zasady rozliczalności
 • Odpowiedzialność administratorów danych za naruszenia przepisów RODO przez podmioty przetwarzające – jak jej uniknąć?
 • Przeprowadzanie audytów i inspekcji podmiotów przetwarzających jako rodzaj działań monitorujących realizowanych przez administratorów danych
 • Możliwe sposoby przeprowadzania audytów podmiotów przetwarzających
 • Najczęściej stosowane formy weryfikacji podmiotów przetwarzających w praktyce:
  • ankietowanie processorów przed nawiązaniem współpracy
  • kwestionariusze samoooceny podmiotu przetwarzającego
  • certyfikacja w zakresie norm i kodeksów branżowych
  • procedury ochrony danych i deklaracje w zakresie stosowanych środków bezpieczeństwa publikowane przez podmioty przetwarzające
  • audyty przeprowadzane w trakcie współpracy
  • audyty przeprowadzane w wyniku stwierdzonego naruszenia ochrony danych u podmiotu przetwarzającego
 • Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych jako podstawa do prowadzenia audytów podmiotów przetwarzających
  • jakie postanowienia powinna zawierać umowa powierzenia, aby umożliwiała prowadzenie audytów w możliwie szerokim zakresie?
  • przykłady postanowień obligujących podmiot przetwarzający do wdrożenia zaleceń poaudytowych
  • postanowienia ograniczające prawo audytu, a uprawnienia administratora danych wynikające bezpośrednio z RODO
 • Sposoby dokumentowania wyników przeprowadzonego audytu oraz nadzór nad wdrożeniem zaleceń naprawczych po stronie podmiotu przetwarzającego
 • Możliwa rola Inspektora Ochrony Danych w procesie przeprowadzania audytów podmiotów przetwarzających

Dokumenty (materiały), które otrzymasz po szkoleniu

 • Nagranie ze szkolenia (film)
 • Prezentacja ze szkolenia
 • Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu

Korzyści z udziału w szkoleniu

 • Dowiesz się jaki zakres odpowiedzialności ponosi administrator danych za naruszenia przepisów RODO przez podmioty przetwarzające oraz w jaki sposób należy prowadzić nadzór podmiotów przetwarzających
 • Poznasz metody weryfikacji oraz przeprowadzania audytów podmiotów przetwarzających
 • Poznasz przykładowe postanowienia umów powierzenia, które gwarantują przeprowadzanie audytów podmiotów przetwarzających w możliwie szerokim zakresie
 • Uzyskasz możliwość konsultacji podczas zajęć indywidualnych problemów z ekspertem prawnym
 • Po szkoleniu otrzymasz nagranie ze szkolenia i prezentację

Prowadzący szkolenie:

Mec. Jakub Wezgraj, radca prawny, właściciel kancelarii ODOekspert

Termin i forma szkolenia

Polityka prywatności dla uczestników szkoleń

Data: 7 grudnia 2022 r. (środa)
Godzina: 10.30 – 13.30
(z przerwą)

Forma szkolenia:
Szkolenie online – zaproszenie na szkolenie wraz z opisem jak się zalogować, otrzymasz na swój adres e-mail na kilka dni przed terminem szkolenia

Informacja o cenie za bilety

Ceny za bilety podane są w kwotach brutto i zawierają podatek VAT 23%.

Istnieje możliwość zastosowania zwolnienia ze stawki VAT dla podmiotów dokonujących rezerwacji uczestnictwa w szkoleniu dla celów kształcenia zawodowego swoich kadr oraz dokonujących zapłaty za udział w szkoleniu ze środków publicznych (w takim przypadku podczas rezerwacji należy wskazać taką informację w polu “Uwagi” w formularzu zamówienia).

Zobacz fragment innego szkolenia

Zobacz inne moje wystąpienia

Zobacz nasze artykuły poświęcone tej tematyce

 1. Prowadzenie analizy ryzyka zgodnie z wymaganiami RODO
 2. Przeprowadzanie oceny skutków dla ochrony danych (PIA) zgodnie z wymogami RODO

Kalendarz wydarzeń

kwiecień2024
Show events from
do
Sorry, but we did not found any event to show here.