[BEZPŁATNIE] Metodyka pracy IOD’a #1 – Wszystko co musisz wiedzieć o funkcji Inspektora Ochrony Danych

 • Szkolenie online - Platforma ODOeksperta
 • 27 stycznia 2022
 • 10:30 do 12:30

Contact event manager

1 2 3 4

Zarezerwuj swoje bilety

Dziękujemy za rejestrację

[BEZPŁATNIE] Metodyka pracy IOD’a #1 – Wszystko co musisz wiedzieć o funkcji Inspektora Ochrony Danych

Szkolenie online - Platforma ODOeksperta

10:30 do 12:30
27 stycznia 2022

000000

[BEZPŁATNIE] Metodyka pracy IOD’a #1 – Wszystko co musisz wiedzieć o funkcji Inspektora Ochrony Danych

Szkolenie online - Platforma ODOeksperta

10:30 do 12:30
27 stycznia 2022

Drukuj

Zgłoś chęć udziału w bezpłatnym szkoleniu za pomocą formularza kontaktowego
  Program szkolenia

  • W jakich przypadkach wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych jest obowiązkowe, a w jakich dobrowolne? Studium przypadków
  • Wymagania merytoryczne wobec osoby pełniącej funkcję Inspektora Ochrony Danych
  • Status Inspektora Ochrony Danych i warunki jakie organizacja musi zapewnić dla jego właściwego funkcjonowania:
   • wyznaczenie IOD’a spośród własnego personelu czy też outsourcing funkcji IOD’a – możliwości prawne, korzyści i wady wynikające z poszczególnych rozwiązań
   • zapewnienie włączania IOD’a we wszelkie sprawy związane z ochroną danych osobowych
   • zapewnienie dostępu do zasobów merytorycznych oraz innych zasobów umożliwiających wykonywanie zadań IOD’a – jak to rozumieć w praktyce, co realnie trzeba zapewnić Inspektowi Ochrony Danych?
   • niezależność IOD’a w ramach podejmowanych zadań
   • łączenie funkcji Inspektora Ochrony Danych z innymi zadaniami, a możliwe konflikty interesów
   • obowiązek zachowania tajemnicy co do zadań realizowanych przez IOD’a
  • Możliwe zadania Inspektora Ochrony Danych
   • zakres zadań wynikający bezpośrednio z przepisów RODO
   • dodatkowy zakres zadań z zakresu ochrony danych osobowych, uzupełniający przepisy RODO
  • Zasady i formy powoływania funkcji Inspektora Ochrony Danych w różnych organizacjach:
   • administracja publiczna
   • jednostki samorządu terytorialnego
   • przedsiębiorstwa
   • podmioty należące do międzynarodowych grup kapitałowych
  • Zgłoszenie faktu wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) – wymagania prawne:
   • wymagana forma zgłoszenia
   • kto w imieniu organizacji może zgłosić IOD’a do PUODO i na jakich zasadach?
  • Podawanie danych kontaktowych do Inspektora Ochrony Danych do publicznej wiadomości:
   • zakres informacji i danych kontaktowych do Inspektora Ochrony Danych jakie trzeba zamieścić na stronie internetowej organizacji
   • zakres danych kontaktowych podawanych w klauzulach informacyjnych dotyczących przetwarzania danych osobowych
   • inne przypadki

  Korzyści z udziału w szkoleniu

  • Po szkoleniu otrzymasz prezentację ze szkolenia
  • Dowiesz się w jakich przypadkach wymagane jest powołanie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych, od jakich czynników ten obowiązek zależy i jak należy je interpretować z perspektywy konkretnej organizacji
  • Poznasz szczegółowe wymagania jakie stawiane są wobec osób mających pełnić funkcję Inspektora Ochrony Danych oraz kto konkretnie w organizacji może pełnić tą funckję. Dowiesz o możliwych opcjach związanych z wyborem pracownika lub zewnętrznego dostawcy do pełnienia funkcji IOD’a
  • Poznasz wymagania jakie musi spełnić organizacja, aby zapewnić właściwe funkcjonowanie funkcji IOD’a
  • Zapoznasz się z zakresem zadań wynikających z RODO jakie pełni Inspektor Ochrony Danych oraz innymi zadaniami z zakresu ochrony danych osobowych, które zazwyczaj pełnią Inspektorzy Ochrony Danych. Dodatkowo opowiemy jak wygląda możliwość łączenia funkcji IOD’a z wykonywaniem innych zadań w organizacji (łączenie etatów, zakresu obowiązków czy też funkcji w ramach jednej osoby)
  • Otrzymasz wskazówki i przykłady sprawdzonych praktyk związanych z organizacją funkcji IOD’a oraz wymaganiami formalnymi związanymi ze zgłoszeniem faktu powołania Inspektora Ochrony Danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz zasadami podawania do wiadomości publicznej danych kontaktowych do IOD’a
  • Zyskasz możliwość konsultacji podczas zajęć z ekspertem prawnym

  Prowadzący szkolenie:

  Mec. Jakub Wezgraj, radca prawny, właściciel kancelarii ODOekspert

  Termin i forma szkolenia

  Data: 27 stycznia 2022 r.
  Godzina: 10.30 – 12.30

  Forma szkolenia:
  Szkolenie online – zaproszenie wraz z instrukcją logowania otrzymasz na swój adres e-mail

  Zobacz artykuły poświęcone tej tematyce

  1. Inspektor Ochrony Danych – w jakich przypadkach jego powołanie jest obowiązkowe?

  Kalendarz wydarzeń

  maj2024
  Show events from
  do
  Sorry, but we did not found any event to show here.