[BEZPŁATNIE] Kwartalny przegląd decyzji i orzeczeń z zakresu ochrony danych osobowych – organy nadzoru, sądy, TSUE #1/2022

 • Szkolenie online - Platforma ODOeksperta
 • 31 marca 2022
 • 10:30 do 12:00

Contact event manager

1 2 3 4

Zarezerwuj swoje bilety

Dziękujemy za rejestrację

[BEZPŁATNIE] Kwartalny przegląd decyzji i orzeczeń z zakresu ochrony danych osobowych – organy nadzoru, sądy, TSUE #1/2022

Szkolenie online - Platforma ODOeksperta

10:30 do 12:00
31 marca 2022

000000

[BEZPŁATNIE] Kwartalny przegląd decyzji i orzeczeń z zakresu ochrony danych osobowych – organy nadzoru, sądy, TSUE #1/2022

Szkolenie online - Platforma ODOeksperta

10:30 do 12:00
31 marca 2022

Drukuj

Zgłoś chęć udziału w bezpłatnym szkoleniu za pomocą formularza kontaktowego
  Kwartalny przegląd decyzji i orzeczeń z zakresu ochrony danych osobowych to nowa inicjatywa kancelarii ODOekspert – bezpłatne webinary online odbywające się pod koniec każdego kwartału, w ramach których podsumowujemy i komentujemy istotne z punktu widzenia praktyki biznesowej decyzje i orzeczenia, wydawane zarówno przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych i polskie sądy administracyjne jak również organy nadzoru i sądy innych państw członkowskich. Sięgamy również po kluczowe orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Każdy webinar to kompleksowe informacje i komentarz do orzeczeń i decyzji, które wpływają na sposób przetwarzania danych osobowych przez przedsiębiorstwa. Zawsze ciekawie, praktycznie i w punkt. Zapraszamy!

  Program Kwartalnego przeglądu #1/2022

  Szczegółowy program najbliższego Przeglądu uzupełniany jest na bieżąco, w oparciu o publikowane orzeczenia i decyzje administracyjne

  Wstępnie zakładaliśmy, że w najbliższym przeglądzie będziemy mówić przede wszystkim o naruszeniach ochrony danych oraz danych zapisywanych w ramach cookies jako potencjalnych danych osobowych. Tak też będzie, ale wobec ostatniej głośnej sprawy w Austrii dotyczącej Google Analytics oraz zbliżających się podobnych sprawach w innych krajach UE (np. Holandia), gdzie z dużym prawdopodobieństwem również pojawią się rozstrzygnięcia stwierdzające niezgodność Google Analytics z RODO, poświęcimy tym zagadnieniom maksymalnie dużo czasu. Tym samym będziemy mówić między innymi o:

  • decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych wskazującej, że adres IP oraz numer Cookie ID, zapisywany w plikach cookies stanowi dane osobowe i związanych z tym konsekwencjach dla przedsiębiorców prowadzących strony internetowe w kontekście korzystania przez nich z usług takich jak Google Analytics oraz usług w zakresie marketingu online,
  • podobnych sprawach do powyżej opisanej, które prowadzimy dla naszych klientów,
  • decyzji Europejskiego Inspektora Ochrony Danych (EDPS) stwierdzającej niezgodne z prawem wykorzystywaniem plików cookies na stronach internetowych Parlamentu Europejskiego (i tu również – a jakże – problem stosowania Google Analytics),
  • negatywnej decyzji organu nadzorczego jednego z landów w Niemczech w sprawie Cookiebot (jednej z czołowych aplikacji do zarządzania ustawieniami cookies w przeglądarkach internetowych),
  • ostatnich decyzjach PUODO dotyczących nieprawidłowości w zakresie realizacji przepisów dotyczących zawiadamiania o stwierdzonym naruszeniu ochrony danych oraz powiadamianiu o tym fakcie, osób których te dane dotyczą – m.in. decyzji PUODO nakładającej na Bank Millennium S.A karę w wysokości ponad 363 tys. zł za niezgłoszenie naruszenia ochrony danych do PUODO oraz niepowiadomienie w pełni osób o zaistniałym zdarzeniu.

  Korzyści z udziału w szkoleniu

  • Uzyskasz wiedzę na temat kluczowych dla Twojego biznesu rozstrzygnięć w zakresie spraw z zakresu ochrony danych osobowych
  • Otrzymasz nasze wskazówki i interpretacje, w jaki sposób wykorzystać poszczególne orzeczenia w swojej działalności biznesowej oraz na jakie ryzyka zwrócić szczególną uwagę

  Prowadzący szkolenie:

  Mec. Jakub Wezgraj, radca prawny, właściciel kancelarii ODOekspert

  Termin i forma szkolenia

  Data: 31 marca 2022 r.
  Godzina: 10.30 – 12.00

  Forma szkolenia:
  Szkolenie online – zaproszenie wraz z instrukcją logowania otrzymasz na swój adres e-mail na kilka dni przed terminem szkolenia

  Zobacz nagranie z naszego innego szkolenia online

  Nagranie szkolenia online “Za co Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych nakłada kary finansowe?” – mec. Jakub Wezgraj

  Zobacz inne nagrania szkoleń online na naszym kanale Youtube

  Kalendarz wydarzeń